BETHANY BAPTIST CHURCH

Curtis D. Morris, Senior Pastor Teacher

2020 BBC Ordained Deacons Ministry
Chairman Deacon Gregory Lee
Vice Chairman Deacon Edward Coleman
Chairman Emeritus Deacon Clarence Mathis
Chairman Emeritus Deacon Horace Z. Davis
   
DeaconMinistry: Deacon Nigel Davis
  Deacon Henry Genwright
  Deacon William Morgan
  Deacon Matthew Powell
  Deacon Taylor Riley
  Deacon Harry Sharp
  Deacon Herman Smith
  Deacon Claudell Staples
  Deacon Spencer Thomas
  Deacon John Walker