Deacons Ministry

2019 BBC Ordained Deacons Ministry
Chairman Deacon Clarence Mathis
Vice Chairman Deacon Edward Coleman
Chairman Emeritus Deacon Horace Z. Davis
Deacon Ministry:  Deacon Nigel Davis
  Deacon Henry Genwright
  Deacon Gregory Lee
  Deacon William Morgan
  Deacon Matthew Powell
  Deacon Taylor Riley
  Deacon Harry Sharp
  Deacon Herman Smith
  Deacon Claudell Staples
  Deacon Spencer Thomas
  Deacon Darryl Tillery
  Deacon John Walker